XXXIV Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radziwiłła

O turnieju