XXXIV Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radziwiłła

O turnieju

Turniej zorganizowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.