XXXIV Konfrontacje Chopinowskie

Zorganizowano ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz sponsorów.