Aktualizacja

Organizator II Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu” przedłużył termin nadsyłania prac konkursowych. Wiersze można nadsyłać do 31 lipca 2017 roku.

Regulamin II Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu”

Nazwa

 • II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

Organizator

 • II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu” jest organizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Konkurs jest imprezą towarzyszącą XXXVI Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2017.
 • Konkurs został objęty patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Charakterystyka

 • Konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej to propozycja nawiązująca do myśli Fryderyka Chopina, który widział związki muzyki z literaturą zarówno na płaszczyźnie tworzywa (dźwięki), jak i systemu (kompozytor uważał, że muzyka to „język nieokreślony”).
 • Wszystkim działaniom poetyckim patronuje arcypoemat Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” – stąd nazwa konkursu „Hymn zachwytu”.

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego niepublikowanego (w tym w internecie) oraz nieocenianego w innych konkursach wiersza opatrzonego godłem słownym w czterech kopiach na kartce formatu A4 (marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman rozmiar 12).
 • Utwór powinien być inspirowany twórczością lub/i biografią Fryderyka Chopina.
 • Prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Proszę nie nadawać przesyłek poleconych.
 • W formie dokumentu na kartce A4 należy dołączyć w zaklejonej kopercie A6 opatrzonej godłem słownym tym samym co praca konkursowa: 1. oświadczenie o autorstwie wiersza i jego niepublikowaniu; 2. zgodę na publikacje pokonkursowe; 3. dane personalne, adres autora, numer telefonu, adres e-mail.
 • Prace konkursowe z dopiskiem: konkurs poetycki „Hymn zachwytu” należy nadsyłać na adres: Republika Ostrowska ul. Kościelna 4/4 63-400 Ostrów Wielkopolski

Jury

 • Wojciech Gawłowski – poeta
 • dr Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca (przewodnicząca jury)
 • Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca

Nagrody

 • Nagroda główna – 2500 złotych
 • Dwa wyróżnienia – po 800 złotych

Terminy

 • Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2017 roku.
 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na przełomie września i października 2017 roku.

Postanowienia końcowe

 • Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 • O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.
 • Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 • Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”, w książce festiwalowej XXXVI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” oraz w antologii pokonkursowej.
 • Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

Adres

Republika Ostrowska ul. Kościelna 4/4 63-400 Ostrów Wielkopolski