Aktualizacja

Organizator II Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu” przedłużył termin nadsyłania prac konkursowych. Wiersze można nadsyłać do 31 lipca 2017 roku.

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu”

Nazwa

 • II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

Organizator

 • II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu” jest organizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Konkurs jest imprezą towarzyszącą XXXVI Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2017.
 • Konkurs został objęty patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Charakterystyka

 • Konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej to propozycja nawiązująca do myśli Fryderyka Chopina, który widział związki muzyki z literaturą zarówno na płaszczyźnie tworzywa (dźwięki), jak i systemu (kompozytor uważał, że muzyka to „język nieokreślony”).
 • Wszystkim działaniom poetyckim patronuje arcypoemat Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” – stąd nazwa konkursu „Hymn zachwytu”.

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego niepublikowanego (w tym w internecie) oraz nieocenianego w innych konkursach wiersza opatrzonego godłem słownym w czterech kopiach na kartce formatu A4 (marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman rozmiar 12).
 • Utwór powinien być inspirowany twórczością lub/i biografią Fryderyka Chopina.
 • Prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Proszę nie nadawać przesyłek poleconych.
 • W formie dokumentu na kartce A4 należy dołączyć w zaklejonej kopercie A6 opatrzonej godłem słownym tym samym co praca konkursowa: 1. oświadczenie o autorstwie wiersza i jego niepublikowaniu; 2. zgodę na publikacje pokonkursowe; 3. dane personalne, adres autora, numer telefonu, adres e-mail.
 • Prace konkursowe z dopiskiem: konkurs poetycki „Hymn zachwytu” należy nadsyłać na adres: Republika Ostrowska ul. Kościelna 4/4 63-400 Ostrów Wielkopolski

Jury

 • Wojciech Gawłowski – poeta
 • dr Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca (przewodnicząca jury)
 • Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca

Nagrody

 • Nagroda główna – 2500 złotych
 • Dwa wyróżnienia – po 800 złotych

Terminy

 • Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2017 roku.
 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na przełomie września i października 2017 roku.

Postanowienia końcowe

 • Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 • O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.
 • Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 • Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”, w książce festiwalowej XXXVI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” oraz w antologii pokonkursowej.
 • Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

Adres

Republika Ostrowska ul. Kościelna 4/4 63-400 Ostrów Wielkopolski