Antologia pokonkursowa 2017

Okładka antologii pokonkursowej „Hymn zachwytu 2017”

add_shopping_cartZamów książkę

Nie można lepiej wyrazić idei artystycznej konkursu „Hymn zachwytu”: muzyka Fryderyka Chopina ma stać się wieloznaczącym symbolem dla tych, którzy w niestrudzonej pracy podejmą wyzwanie poszukiwania nowego wyrazu. Zamieszczone w antologii 43 prace poetyckie są świadectwem podjęcia tego wysiłku. A ponieważ punkt wyjścia z założenia jest wieloznaczny, jako czytelnicy możemy prześledzić rozmaite drogi literackie – tematyczne i formalne, którymi podążają poeci. Oprócz odniesień biograficznych i historycznych, muzycznych i muzykologicznych pojawia się często – wyrażana za pomocą metafor i obrazów poetyckich – refleksja egzystencjalna, teologiczna, estetyczna, etyczna, aksjologiczna. To bogactwo jest imponujące. Podobnie bogate są formy wyrazu poetyckiego: jedne dążą do umuzycznienia języka, inne – ostentacyjnie odchodzą od rytmu, rymu i eufonii, starając się podkreślić niezależność artystycznych form wyrazu poezji. Wydaje się, że obie postawy są pułapką. Najlepsze realizacje konkursowego zadania to te, które balansują pomiędzy: zarówno pomiędzy konkretem motywów chopinowskich a ich aktualizacją, jak i pomiędzy wspomnianymi skrajnymi możliwościami polskiej wersyfikacji. A jeśli są one dodatkowo zanurzone w tradycji literackiej – warte są uwiecznienia.

Małgorzata Juda-Mieloch