Regulamin I Ogólnopolskiego Poetyckiego Konkursu Chopinowskiego „Hymn zachwytu”

Organizator

I Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu” jest organizowany przez Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs towarzyszy XXXV Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2016. Konkurs został objęty patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Charakterystyka

Konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej to propozycja nawiązująca do myśli Fryderyka Chopina, który widział związki muzyki z literaturą zarówno na płaszczyźnie tworzywa (dźwięki), jak i systemu (kompozytor uważał, że muzyka to „język nieokreślony”). Wszystkim działaniom poetyckim patronuje arcypoemat Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” – stąd nazwa konkursu „Hymn zachwytu”.

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego niepublikowanego (w tym w internecie) oraz nieocenianego w innych konkursach wiersza opatrzonego godłem słownym w czterech kopiach (na kartce formatu A4). Utwór powinien być inspirowany twórczością lub/i biografią Fryderyka Chopina. Prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numer telefonu, adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem słownym tym samym co praca konkursowa. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: Republika Ostrowska, ul. Kościelna 4/4, 63–400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki „Hymn zachwytu”.

Jury

Jury w składzie: Wojciech Gawłowski – poeta, dr Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca, Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca, przyzna Nagrodę główną – 3000 PLN oraz dwa wyróżnienia – po 1000 PLN.

Terminy

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2016 roku. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się we wrześniu 2016 roku.

Postanowienia końcowe

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany bez dodatkowej gratyfikacji na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos” i w książce festiwalowej XXXV Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzania danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych do celów działań związanych z Konkursem i jego promocją.

Termin: do 30 czerwca 2016 r.

Adres: Republika Ostrowska, ul. Kościelna 4/4, 63–400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki „Hymn zachwytu”.