Promocja książki

niedziela 26.09.2021, godz. 17.00
Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim


Promocja I tomu książki autorstwa Dariusz Peśli pt.: „Radziwiłłowie. Książęta z Cesarza łaski. Linia antonińsko-berlińska”.

Galeria