Karol Konecki

Karol Konecki

Uczestnik XXXVI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Urodzony w 1991 w Jarocinie – artysta muzyk – gitarzysta klasyczny. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 13 lat w PSM I st. w Jarocinie w klasie Magdaleny Kozłowskiej. Edukację muzyczną kontynuował w PSM II st. im. H. Melcera w Kaliszu w klasie Jarosława Koconia. Równolegle w latach 2010-2016 studiował Mechanikę i Budowę Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na Wydziale Politechnicznym. Uczelnię tę ukończył z tytułem magistra inżyniera. Obecnie jest studentem II roku w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie dr hab. Łukasza Kuropaczewskiego. Pracuje też jako nauczyciel gitary w prywatnej szkole muzycznej.

W latach 2011-2014 zdobywał czołowe lokaty w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach gitarowych.