Julia Łozowska

Julia Łozowska

Uczestnik XL Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Urodziła się w 2001 roku w Warszawie. Studiuje w klasie prof. Joanny Ławrynowicz-Just na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w ramach programu Erasmus+ kształci się u prof. Arie Vardiego w Hochschule für Musik Theater und Medien w Hannoverze. Obecnie zakwalifikowała się do XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Zdobywała nagrody i wyróżnienia na kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Koncertowała m.in. w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Dolnośląskiej, Filharmonii „Sinfonia Baltica”, Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Europejskim Centrum Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach, Belwederze i na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Pałacu Prezydenckim dla Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy i Pani Wiceprezydentowej Stanów Zjednoczonych Karen Pence.

Jest wielokrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Młoda Polska, osiągnięcia artystyczne), Prezesa Rady Ministrów, Centrum Edukacji Artystycznej, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i in. W 2019 roku otrzymała Główną Nagrodę Stypendium Artystycznego im. Franciszka Wybrańczyka Fundacji Sinfonia Varsovia. W 2021 r. została objęta Indywidualnym Programem Opieki Artystycznej przez Fundację Fabryki Norblina.