Jan Popis

Jan Popis

Muzykolog, krytyk muzyczny, producent oraz wydawca płyt CD z muzyką klasyczną, popularyzator muzyki, radiowiec. Ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w muzyce fortepianowej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki interpretacji dzieł Chopina. Przez 33 lata, od 1974 pracował w Polskim Radiu – w redakcjach bądź działach muzyki klasycznej w Polskim Radiu.

Pisze recenzje i artykuły (od 1973 roku) do fachowej prasy muzycznej.

Występuje w roli jurora międzynarodowych konkursów pianistycznych. Współpracuje z krajowymi festiwalami pianistycznymi, pełniąc funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku i Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni” w Antoninie.

Otrzymał m.in. nagrodę-medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków dla Krytyka Muzycznego Roku (za recenzje z Konkursu Chopinowskiego), medal Gloria Artis (dwukrotnie).