Gabriela Balcerek

Gabriela Balcerek

Uczestnik XXXVI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Urodziła się w 2003 w Poznaniu. Mieszka w Odolanowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat w Szkole Muzycznej im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod kierunkiem mgr. Agaty Falkiewicz. Po czterech latach nauki zmieniła szkołę na Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Tadeusza Szeligowskiego w klasie skrzypiec dr Kariny Gidaszewskiej. Obecnie jest uczennicą Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza także pod kierunkiem dr Kariny Gidaszewskiej.

Od najmłodszych lat uczestniczy w wielu konkursach skrzypcowych. Jest laureatką ponad czterdziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych. Do najcenniejszych osiągnięć zalicza: Grand Prix XII Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu, I nagrodę Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycznych I i II st. w Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach, I nagrodę International Music Competition w Belgradzie (Serbia), I nagrodę IX Spotkań Młodych Skrzypków im. Prof. Mirosława Ławrynowicza w Płocku.

W kwietniu 2016 została najmłodszą stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” za swoje osiągnięcia.

W październiku 2018 ukazała się jej debiutancka płyta z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza.