Dagny Musielak

Uczestnik XXVIII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


W 2003 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w klasie wiolonczeli prof. Stanisława Pokorskiego poznańskiej uczelni. Laureatka wielu krajowych i zagranicznych konkursów wiolonczelowych. Ma w swoim dorobku nagrania dla telewizji i Polskiego Radia. Oprócz działalności koncertowej współpracuje z orkiestrą Teatru Wielkiego w Poznaniu; zajmuje się także dydaktyką prowadząc klasę wiolonczeli w Poznańskiej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu.