Andrzej Henryk Bączyk

Andrzej Henryk Bączyk

Uczestnik XXXV i XXXVI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (Teoria muzyki - dyplom z wyróżnieniem, studia kompozytorskie odbył pod kier. prof. F. Dąbrowskiego). Animator życia kulturalnego w Ostrowie Wielkopolskim i regionie. Inicjator i koordynator projektu Koncerty prologi pt. „ForePiano” do Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”.

Współpracuje z Kongregacją Księży Filipinów na Świętej Górze koło Gostynia. Zarejestrowane na płycie CD nagranie z 2007 r. kompozycji „Stabat Mater” J. Zeidlera, na podstawie zrekonstruowanej przez niego partytury, zostało uhonorowane statuetką Fryderyka.

Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki (1984). Laureat Ogólnopolskiego konkursu prac magisterskich w Gdańsku (praca o koncertach klawesynowych J. S. Bacha). Uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, wielokrotnie wyróżniany przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego tytułem „Osobowość Kultury Ostrowskiej”, a przez Starostę Ostrowskiego statuetką „Laur Kultury”. Jest laureatem kilku ogólnopolskich konkursów kompozytorskich.

Długoletni pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim i PSM I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu.

Od wielu lat jest zapraszany przez Filharmonię Kaliską do realizacji na klawesynie partii basso continuo w kompozycjach barokowych. Uczestniczył w wielu oryginalnych projektach m. in. w grudniu 2016 r. w koncercie na 21 fortepianów w kaliskiej arenie.

Jako kompozytor od szeregu lat koncentruje się głównie na tworzeniu muzyki dla dzieci i młodzieży.