Organizator i informacje

Stowarzyszenie “Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi działalność, której celem jest szczególna ochrona miejsca pobytu Fryderyka Chopina u księcia Antoniego H. Radziwiłła w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Ponadto celem naszym jest ochrona dziedzictwa chopinowskiego, działalność popularyzatorska życia i twórczości kompozytora, rozwijanie uczestnictwa w kulturze muzycznej. Cele realizujemy poprzez organizację koncertów, recitali, festiwali, wystaw, odczytów, kursów, konferencji i wydawnictw.

Stowarzyszenie “Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin” powstałe w marcu 2001 roku jest kontynuatorem działań Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego, ostrowskiego oddziału Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina czy też Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Festiwali “Chopin w barwach jesieni - Antonin”. Wieloletnie doświadczenie (od 1982 roku) organizacji projektów na rzecz mieszkańców miasta, regionu, województwa, kraju i obecnie na skalę międzynarodową - upoważnia nas do realizacji wielu projektów.

Na stałe w antonińskim kalendarzu wpisał się Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę imienia księcia Antoniego Radziwiłła. Jest to już Jubileuszowa 30. edycja, która odbędzie się w Pałacu Myśliwskim w Antoninie:

  • 3 czerwca 2017 r. - I etap,
  • 4 czerwca 2017 r. - II etap.

W projekcie biorą udział pianiści pochodzący spoza granic naszego kraju (studenci, stypendyści, stażyści), kształcący się w polskich Akademiach (Uniwersytetach) Muzycznych. Specyfiką Turnieju jest, iż (zarówno w I i II etapie) na najlepszych pianistów głosuje publiczność. W I etapie uczestnicy występują z 20 minutowym programem dowolnego kompozytora. W II etapie wszyscy wykonawcy prezentują 20 min program chopinowski. Dla wszystkich uczestników turnieju przewidujemy dyplomy uczestnictwa, nagrodę specjalną za program chopinowski i dowolny, a dla najlepszego pianisty nagrodę Grand Prix - tradycyjnie statuetę.

Turniej współfinansowany jest przez:

  • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
  • Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,
  • Powiat Ostrowski.