Tomasz Ritter

Tomasz Ritter

Uczestnik XXXII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Urodził się w 1995 roku w Lublinie. W 2002 rozpoczął naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie fortepianu Bożeny Bechty-Krzemińskiej. Szkołę muzyczną I stopnia ukończył w roku 2008. W tym samym roku rozpoczął naukę w OSM II stopnia w Lublinie, równolegle podejmując naukę u prof. Iriny Rumiancewej-Dąbrowski w ramach Studium Instrumentalnego Fundacji Karola Szymanowskiego w Warszawie. Od września 2009 jest uczniem Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie fortepianu prof. Iriny Rumiancewej-Dąbrowski.

Uczestniczył w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych, a jego najważniejsze osiągnięcia to:

 • 3 nagroda na XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym, Konin 2004;
 • 1 nagroda na Konkursie Młodych Pianistów “Nad Kamienną”, Skarżysko Kamienna 2005;
 • 1 nagroda na XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha, Gorzów Wielkopolski 2006;
 • 1 nagroda i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu W. A. Mozarta na XIV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym, Konin 2006;
 • Nagroda specjalna jury za wykonanie preludiów Wojciecha Kilara na VII Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów im. V. Horowitza, Kijów (Ukraina) 2006;
 • 3 nagroda i Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta za wykonanie “Tańców argentyńskich” A. Ginastery na 40. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym “Virtuosi per la musica di pianoforte”, Usti nad Łabą (Czechy) 2007;
 • 1 nagroda na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w San Sebastian (Hiszpania) 2008;
 • nagroda Przewodniczącego Jury na Międzynarodowym Przeglądzie Laureatów Konkursów Pianistycznych “Mlady Klavir”, Praga 2008;
 • 1 nagroda oraz nagroda za najlepsze wykonanie utworu M. Moszkowskiego na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Maurycego Moszkowskiego “Pera aspera ad astra”, Kielce 2009.
 • 1 nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Szymanowskiego in memoriam w Warszawie (2011);
 • 1 nagroda i nagroda specjalna na międzynarodowym Konkursie im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy (2011);
 • Grand Prix na Ogólnopolskim Przesłuchaniu w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2012);

W latach 2006-2009 był stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego, a w roku szkolnym 2006/2007 otrzymał także nagrodę Prezydenta Miasta Lublina. Od roku 2008 jest stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, zaś w roku 2009 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2005 roku bierze udział w koncertach organizowanych przez instytucje kulturalne w Lublinie i regionie, m.in.: IX Forum Muzyki Współczesnej (2005), X Forum Muzyki Współczesnej (2006), XI Forum Muzyki Współczesnej (2007) - Filharmonia Lubelska; koncerty w cyklu Ogród Talentów (2005, 2006 i 2008 zorganizowane w Filharmonii Lubelskiej przez stowarzyszenie “W stronę sztuki”); recital w Auli Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II (2008).

W maju 2006 roku dał recitale w kilku miastach Republiki Czeskiej (Brno, Dobrzany, Praga) prezentując zróżnicowany stylistycznie program (od baroku do neoromantyzmu). Podczas tej podróży miał okazję grać przed słynnym amerykańskim pianistą Garrickiem Ohlssonem. W kwietniu 2007 roku wystąpił podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodych Muzyków w Kownie (Litwa). W listopadzie 2007 odbył ponownie podróż koncertową w Republice Czeskiej, dając recitale m.in. w Akademii Muzycznej im. L. Janačka w Brnie, Studiu koncertowym Radia Czeskiego w Pilznie (wraz z zespołem kameralnym PIKAP - koncert został zarejestrowany i wyemitowany przez Radio Wełtawa) oraz w Kościele św. Szymona i Judy w Pradze - siedzibie Filharmonii Praskiej (koncert zorganizowany przez Instytut Polski w Pradze i firmę Bösendorfer).

31 stycznia 2008 na zaproszenie Małżonki Prezydenta RP p. Marii Kaczyńskiej wystąpił w Belwederze podczas spotkania noworocznego. W dniu 10 października 2009 wystąpił podczas konferencji prasowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poświęconego Wydaniu Narodowemu Dzieł Fryderyka Chopina, zorganizowanego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.

W 2008 roku brał udział w projekcie organizowanym przez czeskie szkoły muzyczne pt. “Mladi hraji Bacha”, wykonując muzykę Bacha na klawesynie. W listopadzie 2008 roku wystąpił w Wiedniu jako gość specjalny koncertu “Treffpunkt-Podium” zorganizowanego przez Johann-Sebastian-Bach-Musikschule-Wien przy współpracy wiedeńskiego Uniwersytety Muzycznego. W tej samej szkole w kwietniu 2009 roku wystąpił z recitalem Bachowskim (grając na klawesynie i na fortepianie) w ramach seminarium poświęconego interpretacji muzyki J. S. Bacha. W lipcu 2009 roku wraz z orkiestrą złożoną z uczniów i studentów z Wiednia odbył podróż koncertową do Japonii (na zaproszenie władz prefektury Tochigi), gdzie obok recitali solowych uczestniczył w koncertach muzyki europejskiej i japońskiej. Niektóre z tych koncertów były transmitowane przez japońską telewizję.

Począwszy od roku 2005 uczestniczy w licznych warsztatach i kursach mistrzowskich. W roku 2005 był uczestnikiem warsztatów dla młodych utalentowanych pianistów i ich pedagogów w Krynicy Zdroju. W roku 2005 (Praga) oraz 2006 (Lublin) brał udział w warsztatach poświęconych wykonywaniu muzyki barokowej i klasycznej na fortepianie historycznym oraz klawesynie prowadzonych przez Petra Šefla. Od 2006 roku uczestniczy w kursach mistrzowskich podczas Dni Muzyki Dawnej w Sopronie (Węgry) w klasie prof. Alexeja Lubimova (2006 - fortepian historyczny) i prof. Malcolma Bilsona (2007 i 2009 - fortepian historyczny) oraz Johanna Sonnleitnera (2008 - klawesyn). W latach 2007 i 2008 uczestniczył także w Międzynarodowych Pianistycznych Kursach Mistrzowskich w Dusznikach Zdroju w klasie prof. Wiktora Mierżanowa z Moskwy.

W latach 2008 i 2009 był uczestnikiem Międzynarodowego Forum Pianistycznego “Bieszczady bez granic” w Sanoku (lekcje z prof. Jarosławem Drzewieckim, prof. Tatianą Shebanovą, prof. Iriną Rumiancewą-Dąbrowski oraz Arturem Jaroniem, a także z zakresu kameralistyki - z prof. Grzegorzem Kurzyńskim i Anetą Kaplą), gdzie otrzymał nagrody za aktywny udział. Z kolei w sierpniu 2008 i 2009 roku uczestniczył w Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich w klasie prof. Iriny Rumiancewej-Dąbrowski.

W listopadzie 2009 brał udział w Kursie Mistrzowskim Interpretacji Muzyki Jana Sebastiana Bacha, organizowanym przez Bach-Archiv w Lipsku, w klasie fortepianu prof. Roberta Levina (listopad 2009).