Przemysław Winnicki

Przemysław Winnicki

Ukończył z wyróżnieniem Krakowską Akademię Muzyczną w klasie fortepianu prof. Andrzeja Piku-la. Jest zdobywcą Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie „Competition For Music Teachers” w Warszawie (2013); laureatem I nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Rzymie „Chopin – Roma 2011”; zdobył II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie pianistycznym na Ischii (2015); jest finalistą kursu Pianistycznego Muzyki Słowiańskiej im. Stanisława Moniuszki w Mińsku (2011) i półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Los Angeles (2010); jest także finalistą konkursu pianistycznego Fundacji Yamaha (2011). W 2007 otrzymał nagrodę – stypendium II stopnia w Konkursie Pianistycznym im.prof. Tadeusza Żmudziń-skiego w Krakowie. W 2010 w Krakowie zdobył II nagrodę w Konkursie Kameralnym na głos i fortepian, a także nagrodę specjalną za wyróżniającą się partie fortepianu. W 2014 został sty-pendystą fundacji Piotra Klera.

Pianista koncertował w Polsce, Szwecji, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Austrii, na Białorusi, we Wło-szech, w Irlandii i USA. W latach 2009–2014 wykonał serię 60 koncertów Chopinowskich rocznie w Sali Koncertowej Krakowskiego Rynku.

Ma na swoim koncie występy jako solista z takimi orkiestrami, jak: Narodowa Orkiestra Filharmonii Mińskiej, Międzynarodowa Orkiestra Letniej Akademii ISA’07 w Reichenau (Austria), Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, Orkiestra Filharmonii Opolskiej, Orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej. W 2015 pianista nagrał pierwszą solową płytę w legendarnym Studio S1 im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, sponsorowaną przez firmę Boesendorfer, RMF classic i Fundację Piotra Klera. Dokonał także nagrania dla Krakowskiego Radia z kwartetem fortepia-nowym.

Przemysław Winnicki uczestniczył w mistrzowskich kursach pianistycznych w kraju i za granicą, doskonalił swoje umiejętności pod okiem profe-sorów światowej sławy: Joaquin Soriano, Paul Gulda, Gottlieb Wallisch, Tamas Ungar, Jan Gottlieb Jiracek, Katarzyna Popowa-Zydroń, Pascal Nemirovski.

W latach 2012–2015 był wykładowcą Krakow-skiej Akademii Muzycznej na wydziale wokalnym. Obecnie prowadzi aktywną działalność koncertową jako solista, a także z grupą operową „Sonori Entsemble”, z którą wykonuje około 50 koncertów rocznie. Natomiast wraz ze śpiewakiem operowym Leszkiem Solarskim – basem, współtworzy kabaretowo-muzyczny duet „Opera na Wy-nos”.