Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnoslaskiej

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnoslaskiej

Uczestnik XXVIII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Powstała w 1964 r. z inicjatywy Stefana Strahla i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej.

Początki działalności Społecznej Orkiestry Symfonicznej w Jeleniej Górze nie należały do łatwych, lecz energia oraz zapał dyrygenta i muzyków zaczęły z czasem procentować, chociażby organizacją od 1967 roku Festiwalu Społecznych Orkiestr Symfonicznych. Orkiestra w swoich zamierzeniach miała wypełniać lukę, jaka istniała w mniejszych ośrodkach takich, jak Jelenia Góra, gdzie brak było filharmonii, a zespoły z dużych miast docierały rzadko. Orkiestra popularyzowała i upowszechniała muzykę w miarę swoich możliwoŚci wykonawczych.

W 1970 roku orkiestra otrzymała w nieodpłatne użytkowanie, na czas nieokreślony, teren z przeznaczeniem na salę koncertową. Uroczystość otwarcia odbyła się 1 marca 1974 i zbiegła się w czasie z 10- leciem pracy artystycznej Jeleniogórskiej Orkiestry Symfonicznej.

W 1976 roku Orkiestra Jeleniogórska w uznaniu osiągniętego poziomu otrzymała status Państwowej Orkiestry Symfonicznej, której dyrektorem i kierownikiem artystycznym został Stefan Strahl.

Po odejściu Dyrektora Stefana Strahla orkiestra pracowała pod artystycznym kierownictwem wielu wybitnych artystów - Tadeusza Wicherka, Roberta Satanowskiego, Andrzeja Chorosińskiego. Natomiast dyrektorem naczelnym została Zuzanna Dziedzic, która sprawuje tę funkcję od 1990 roku. Dyrektorem artystycznym Filharmonii od 2006 roku do czerwca 2008 był Pan Jerzy Swoboda.