Maria Leszczyńska

Uczestnik XXXIII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Urodziła się w 1998 r. w Warszawie. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 8 lat pod kierunkiem Michała Nyżnyka, a obecnie kontynuuje ją pod opieką Marcina Zdunika. Na fortepianie gra od 5 roku życia i jest uczennicą prof. Ewy Pobłockiej. Wielokrotnie brała udział w konkursach wiolonczelowych i kameralnych zdobywając czołowe lokaty m.in.: I miejsce na I Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczelowym w Warszawie (2009), I miejsce na V Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym “Młody polski wiolonczelista” w Bochni (2013), II miejsce w XII Sochaczewskich Spotkania Kameralnych (2014 - duet fortepian, klarnet), II miejsce na XI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym w Liezen (Austria - 2014) oraz I miejsce i nagroda specjalna za wykonanie utworu kompozytora XX i XXI w. na XVIII Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych Bohdana Warchala w Dolnym Kubinie (Słowacja - 2014). Uczestniczyła w kursach muzycznych prowadzonych przez: Tomasza Strahla, Kazimierza Michalika, Andrzeja Bauera, Marcina Zdunika, Katarzynę Popową-Zydroń (fortepian), Marka Mosia, Karola Marianowskiego oraz Jakuba Jakowicza (orkiestra i kameralistyka). Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.