Lionel Cottet

Lionel Cottet

Uczestnik XXVII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Lionel Cottet urodził się w 1987 w Genewie i już jako ośmiolatek rozpoczął naukę gry na wiolonczeli. Studiował u François Guye w Konserwatorium Genewskim, a następnie został przyjęty do klasy prof. Clemens’a Hagenen’a (Hagen Quartett!) w Mozarteum na Uniwersytecie w Salzburgu.

Zdobył wiele nagród: 1. nagrodę z wyróżnieniem oraz trzy nagrody specjalne Szwajcarskiego Młodzieżowego Konkursu Muzycznego (2004); 1. nagrodę oraz nagrodę specjalną Międzynarodowego Konkursu im. Dotzauera w Dreźnie (2005); 2. nagrodę Międzynarodowego Konkursu im. Brahmsa w Austrii (2005); 1. nagrodę Rahn-Musikpreis w Zurychu (2006) i 2. nagrodę Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Lutosławskiego w Warszawie (2007).

Jako solista Lionel Cottet występował z m. in. Orkiestrą Szwajcarii Włoskiej (w finale szwajcarskim Grand-Prix Eurowizji), Międzynarodową Orkiestrą Jeunesses Musicales Szwajcaria, Academy of St Martin in the Fields, Polską Orkiestrą Radiową (w Filharmonii Narodowej).

Lionel Cottet brał udział w licznych kursach mistrzowskich , przede wszystkim w Verbier Festival & Academy, International Music Academy Switzerland pod kierunkiem Seiji Ozawa, International London Masterclasses. Uczestniczył w renomowanych festiwalach jak np. Festival Pablo Casals w Prades czy Sommets Musicaux de Gstaad.

Jest stypendystą Leenards Stiftung i Migros Kulturprozent.