Kwintet Smyczkowy Camerata Impuls

Kwintet Smyczkowy Camerata Impuls

Uczestnik XVII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Bytomska Orkiestra Kameralna “Camerata Impuls” powstała w 1991 roku, założona przez absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach. W trakcie swojego istnienia dała ponad 300 koncertów na terenie miasta, kraju i za granicą. Brała udział w kilku międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach: Festiwalu Im. G. P. Telemanna w Pszczynie (1994 i 1995), Górnośląskim Festiwalu Kameralistyki “Ars Cameralis” (1994 i 1995), w Cieszynie - VI Dekadzie Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, w Warszawie - “Koncercie Królewskim” (1994 i 1997), “Musica Sacra” w Skoczowie (1998). “Camerata Impuls” występowała również z powodzeniem w byłej Czechosłowacji - z okazji Dni Kultury Polskiej w Krnovie, oraz w ramach Dni Kultury Amerykańskiej w Bytomiu.

Zespół dokonał szeregu nagrań dla TVP Katowice, Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, Radia Katowice, Radia “Puls”, Radia “Fiat” oraz Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Wydał dwie płyty kompaktowe “Angelus Mortis”(1993), której muzyka została wykorzystana m. in. jako ścieżka dźwiękowa w filmie “W Krainie Orła Białego” i w kilku programach zrealizowanych przez Warszawski Ośrodek Telewizyjny oraz płytę z utworami E. Griega i O. Respighiego (1996).

Oprócz koncertów dla miasta “Camerata Impuls” wykonuje i organizuje w roku kilkanaście koncertów dla dzieci i młodzieży, połączonych zwykle z prelekcją i pokazem instrumentów muzycznych.