Katarzyna Grzebielucha

Uczestnik XXVIII Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Urodziła się w roku 1983. po zdobyciu średniego wykształcenia muzycznego w Katowicach, ukończyła studia licencjackie w konserwatorium w Turynie w roku 2005, a następnie w roku 2007 studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Obecnie odbywa studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestniczyła tez już od roku 2001 w różnych kursach mistrzowskich, w Polsce, we Włoszech i w Niemczech. Brała udział w konkursach.

Współpracowała w latach 2004-2005 z Orchestra Giovanile del Piemont w Turynie, a w latach 2006-2007 ze Śląską Orkiestrą Kameralną oraz Orkiestrą kameralną AUKSO> Jest zatrudniona w Filharmonii Częstochowskiej jako altowiolistka, pracuje też w szkole muzycznej w Sosnowcu.