Heghine Mkrtchyan

Heghine Mkrtchyan

Uczestnik XXXI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w Erewanie. Jako dziecko uczestniczyła już w krajowych konkursach muzycznych, a w wieku 14 lat występowała z orkiestrą symfoniczną Armenii. Nauke kontynuowała w szkole muzycznej im. P. Czajkowskiego, potem w Konserwatorium im. Komitasa w Erewanie pod kierunkiem Jeana Ter-Merquiana - ucznia Dawida Ojstracha. Studia muzyczne ukończyła w roku 1980.

W latach 1977-1994 grała w Zespole Skrzypcowym Radia i Telewizji w Erewanie i orkiestrze kameralnej przy Konserwatorium w Erewanie, gdzie podjęła pracę ze studentami. Od roku 1994 gra w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, dochodząc do stanowiska koncertmistrza oraz w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Kaliskiej. W Kaliszu podjęła też pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej im. Melcera.

Występuje w orkiestrze symfonicznej, z zespołami kameralnymi, często także jako solistka. Ukończyła kurs dyrygencki. Założyła Kwartet “Egine”, który od 1996 roku występuje w Polsce i w Niemczech, nagrywa płyty, a na swoje 10-lecie otrzymała nagrodę prezydenta Miasta Kalisza. Pisze też opracowania dla tego kwartetu.

Współpracowała z teatrem im. Bogusławskiego w Kaliszu, Biurem Wystaw Artystycznych w Kaliszu oraz Ostrowska Orkiestrą Koncertową.

Skrzypaczka otrzymuje liczne dowody uznania za swą działalność artystyczną i organizatorską, m. in. pięciokrotnie już nagrody prezydenta Miasta Kalisza, dyplom I Międzynarodowego Festiwalu Ormian w Erewanie, list gratulacyjny od ambasady Armenii, odznaczenie “Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2006). W roku 2008 miała koncert jubileuszowy z okazji 30 lat pracy artystycznej. artystycznej Chopina.