Bartosz Kokosza

Bartosz Kokosza

Uczestnik XXXI Międzynarodowego Festiwalu „Chopin w barwach jesieni”


Urodził się w 1980 roku w Poznaniu. Tam też ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. M. Karłowicza w klasie wiolonczeli mgr. Piotra Czajki, studia w Akademii Muzycznej im I. J. Paderewskiego pod kierunkiem prof. Stanisława Pokorskiego, a studia podyplomowe w zakresie gry na wiolonczeli barokowej w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, pod kierunkiem mgr. Jarosława Thiela. Od roku 2012 ma rozpocząć studia podyplomowe w Uniwersytecie Muzycznym w Genewie, w klasie wiolonczeli barokowej prof. Bruna Cocset.

Koncertuje w kraju i za granicą, skupiając swoją działalność na historycznych praktykach wykonawczych. Współpracując z wszystkimi najważniejszymi polskimi zespołami muzyki dawnej, doskonali umiejętności, szczególnie w zakresie prowadzenia grupy continuo.

Występuje regularnie jako solista i kameralista. Jest współzałożycielem i wiolonczelistą kwartetu smyczkowego Musicarius.

Gra na instrumentach zbudowanych przez Krzysztofa Krupę w latach 2004 i 2008.