Ai Ishizaki

Ai Ishizaki

(Japonia). Jest nauczycielem muzyki - absolwentką Wydziału Edukacji Uniwersytetu Gakugei w Tokio. Była stypendystką Fundacji Rotary International (2015-2016). Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn. Koncertuje jako solistka i kameralistka; uczestniczy w konkursach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.